Opieczętowanie drukarni przez komisję techniczną

Do drukarni spółdzielni wydawniczej „Di Welt" przy ul. Nowolipie 7 przybyła wczoraj komisja, złożona z przedstawiciela komisarjatu rządu, p. Biernackiego, kierownika III komisarjatu kom. Thorna, przedstawicieli wydziału przemysłowego i budowlanego magistratu, która przeszło godzinę badała stan drukarni.

W godzinę później zarząd drukarni został zawiadomiony, że drukarnia będzie opieczętowana, gdyż grozi bezpieczeństwu publicznemu, wobec czego muszą być dokonane pewne przeróbki. Zarząd drukarni odwołał się od tej decyzji do ministra spraw wewnętrznych.

W drukarni „Di Welt" od 14 lat drukowano dziennik „Naje Folkscajtung", „Unser Express", a od dwu tygodni żydowski dziennik socjalistyczny w języku polskim „Pismo Codzienne".

„Nowiny Codzienne", 6 października 1932 r.

Drukuj

Partnerzy

Goście Online

Odwiedza nas 9969 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
4557517
UA-28053597-1