Tajna centrala komunistyczna w biurze próśb przy ul. Żórawiej 18. Aresztowanie dwunastu wywrotowców

W domu przy ul. Żórawiej 18 zainstalowało się i rozwinęło ożywioną działalność biuro porad i próśb Wiktora Hochberga.

Przez cały dzień lokal był odwiedzany przez licznych interesantów, przeważnie Żydów, wynoszących jakieś paczki. Przybysze zachowywali daleko posuniętą ostrożność.

Działalność biura wydała się władzom bezpieczeństwa nieco podejrzaną, wobec czego poddano obserwacji nie tylko szefa, ale i interesantów. Po kilkudniowem dochodzeniu władze bezpieczeństwa ustaliły, że w biurze Hochberga znajduje się „centralny wydział zawodowy" komunistycznej partii polskiej, złożony z 12 osób.

Do zadań tego „wydziału" należało organizowanie wywrotowców do czynnych wystąpień na ulicach Warszawy w dniu 7 listopada, tj. w rocznicę wybuchu rewolucji komunistycznej w Rosji.

Po stwierdzeniu, że rzekome biuro porad i próśb jest centralą organizacji komunistycznej, władze przystąpiły do likwidacji zakonspirowanej „jaczejki". Ogółem aresztowano 12 osób, z których 9 na mocy decyzji sędziego śledczego do spraw politycznych osadzono w więzieniu, 8 zaś oddano pod dozór policji.

Na czele wydziału stał Herman Kac (Widok 1), do komisji zaś wykonawczej należeli: Józefa Kowalczyk (Stolarska 11), Chawa Unger (Nowolipie 49), Icek Liwe (Muranowska 37), Ludwik Winawer (Sienkiewicza 1), Golda Cukier (Kacza 16) i Marja Koziołkiewicz (nigdzie niemeldowana).

Podczas wielogodzinnej rewizji skonfiskowano kilkadziesiąt kilogramów druków o treści antypaństwowej.

Jednocześnie z akcją likwidacyjną władze policyjne przeprowadziły ubiegłej nocy rewizję w domu przy ul. Stawki 73, gdzie aresztowano trzech wywrotowców i skonfiskowano 40 kg odezw antypaństwowych, nawołujących do czynnych wystąpień w dniu 7 b.m.

„Nowiny Codzienne", 3 listopada 1932 r.

Drukuj

Partnerzy

Goście Online

Odwiedza nas 9952 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
4557503
UA-28053597-1