8 miljonów żydów w Palestynie

Przywódca sjonistów-rewizjonistów Żabotyński żąda otwarcia bram Palestyny i Transjordanji dla emigracji żydowskiej

Warszawa, 17 kwietnia

(Pat) Prezes światowej organizacji sjonistów-rewizjonistów, p. Włodzimierz Żabotyński, przyjął w dniu 17 b.m. w Hotelu Bristol przedstawicieli prasy krajowej i zagranicznej, celem zaznajomienia ich z dążeniami sjonistów-rewizjonistów, a mianowicie z tzw. „Petycją o państwo żydowskie”.

Ruch ten, zapoczątkowany w r. 1915, ma na celu stworzenie w Palestynie nie tylko siedziby narodowej żydowskiej, lecz państwa żydowskiego – przez powstanie w Palestynie większości żydowskiej, zdolnej do objęcia rządów oraz przyłączenia do Palestyny Transjordanji, przedstawiającej największe możliwości kolonizacyjne.

Żabotyński wyraził pogląd, że od jednej trzeciej do połowy ogólnej ilości żydów, czyli od 5 do 8 miljonów, musi opuścić kraje, gdzie zamieszkują. Wobec zaś zamknięcia innych terenów emigracji, Palestyna pozostaje jedynym możliwym terenem kolonizacji żydowskiej. Oto dlaczego powstała światowa „Petycja o państwo żydowskie”.

Wszyscy żydzi wezwani są o podpisanie dwóch listów: do króla angielskiego, mandatarjusza Palestyny, i do rządu państwa, w którym zamieszkują. Prócz tego organizacje żydowskie podpisać mogą dwa dokumenty motywujące tę petycję, a adresowane do parlamentu brytyjskiego i do rządu danego państwa. Jest to – zdaniem Żabotyńskiego – jedyny sposób działania w tragicznej sytuacji żydostwa. Liczba podpisów indywidualnych przekracza w chwili obecnej dziesiątki tysięcy, co przekracza znacznie liczbę samych zwolenników ruchu sjonistyczno-rewizjonistycznego.

Palestyna i Transjordania w ciągu dwóch pokoleń mogą pochłonąć wszystkich żydów, którzy będą chcieli, czy też będą zmuszeni, do opuszczenia obecnych miejsc zamieszkania.

Przy odpowiednim uprzemysłowieniu Palestyna będzie w stanie pomieścić odpowiednią liczbę emigrantów żydowskich. Przy gęstości zaludnienia Walji, Palestyna i Transjordania mogłyby pomieścić 8 miljonów ludności, zaś przy gęstości zaludnienia Anglji – 18 miljonów.

Warunków tych nie da się jednakże osiągnąć przy utrzymaniu kontyngentu emigracji żydowskiej do Palestyny w dotychczasowej przeciętnej wysokości 10 tysięcy rocznie.

Żabotyński podkreślił następnie, że nasuwa się konieczność reformy mandatu palestyńskiego przez umożliwienie wolnej imigracji żydowskiej pod kontrolą czynników żydowskich. Emigrantom tym należy, według żądań sjonistów-rewizjonistów, zapewnić przywileje podatkowe oraz całkowite bezpieczeństwo, do którego utrzymania ofiarują swe własne oddziały. Z chwilą osiągnięcia większości żydowskiej Palestyna i Transjordanja zostałyby samodzielnym państwem żydowskim.

Polska zainteresowana jest zwłaszcza możliwościami imigracyjnymi Palestyny i Transjordanji. W samej Transjordanji w przeciągu 10 lat można by umieścić po 50 tys. żydów polskich rocznie.


„Republika Ilustrowana”, 18 kwietnia 1934 r.

http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=27039

Drukuj

Partnerzy

Goście Online

Odwiedza nas 10805 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
4558909
UA-28053597-1