Udział społeczeństwa żydowskiego w akcji na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej

Całe społeczeństwo żydowskie bez różnicy kierunku politycznego i społecznego, wszystkie gminy, stowarzyszenia polityczne, organizacje gospodarcze i społeczne, bez wyjątku stanęły na pierwsze wezwanie do czynnej akcji na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.
Liczne gminy, organizacje i stowarzyszenia wydały odezwy do ludności żydowskiej w sprawie subskrypcji wspomnianej pożyczki, będącej w obecnej sytuacji nakazem chwili.
Odbywają się zebrania publiczne, zgromadzenia, narady i zjazdy, które pchnęły akcję naprzód, nadając jej charakter jak najbardziej powszechny.
W skład Ogólnopolskiego Komitetu weszli z ramienia społeczeństwa żydowskiego pp.: Maksymilian Friede, Julian Glass, Maurycy Przeworski, prof. dr. Mojżesz Schorr, sen. Rafał Szereszowski, Stanisław Seidenbeutel.

Społeczeństwo żydowskie na Pradze na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej

Dnia 23 kwietnia br. odbyło się w Żydowskim Domu Akademickim zebranie propagandowe społeczeństwa żydowskiego na Pradze. Prezes M. Mayzel oraz przedstawiciel Ogólnego Komitetu Pożyczki p. radca Konopacki i przedstawiciel starostwa grodzkiego prasko-warszawskiego. Zebranie zagaił p. mec. Kleinweksler, po czym przemawiał p. rab. Zylbersztejn, który mówił o gotowości społeczeństwa żydowskiego do obrony granic Rzeczypospolitej Polskiej i wezwał wszystkich do subskrybowania P.O.P. według swoich możliwości, na nawet ponad te możliwości.
Następnie przemawiał p. radca Konopacki, który podziękował obecnym za tak liczne przybycie. „Nie tylko pogotowie moralne – mówił p. radca – jest potrzebne w chwili obecnej, ale i pogotowie finansowe, które osiągnie się przez subskrypcje P.O.P. Ta pożyczka to oszczędność zagwarantowana i oprocentowana, a przede wszystkim przejaw entuzjazmu, który ogarnął ogół społeczeństwa”.
Następnie przemawiali pp.: Jakubowski, dr Korman, mec. Szulman i Furmański, którzy podkreślili powagę chwili obecnej, pełną ofiarność Żydostwa polskiego i jego gotowość do czynu dla całości i wielkości Państwa Polskiego.
Ostatni zabrał głos przewodniczący Gminy Żydowskiej w Warszawie prezes Maurycy Mayzel, który w pięknym i syntetycznym przemówieniu wyraził swoje zadowolenie z entuzjazmu i zapału, którego jest świadkiem. „Ale – dodał prezes Mayzel – już nie czas na słowa, trzeba niezwłocznie przejść do czynu”.
Zebranie uchwaliło wysłać depeszę do Pana Marszałka Śmigłego Rydza następującej treści: „Społeczeństwo żydowskie na Pradze na Wielkim Zgromadzeniu w Żydowskim Domu Akademickim, wierne tradycjom poległego na szańcach Pragi Legionu Żydowskiego i ofiarnego Szmula Zbytkowera ślubuje Ci, Wodzu Naczelny, że na każdy Twój apel gotowe jest złożyć w ofierze daninę krwi i mienia dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” oraz depeszę do Pana Generała Broni, inż. Berbeckiego, treści następującej: „Żydzi Pragi zebrani na Wielkim Zgromadzeniu w Żydowskim Domu Akademickim wierni tradycjom patriotyzmu swych przodków, składają Ci Generale uroczyste przyrzeczenie, że nikogo z nas nie zabraknie przy subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej”.
Po czym zebranie powzięło następującą rezolucję: „W obliczu wielkich wydarzeń, których świadkami jesteśmy, gdy Rzeczpospolita Polska wzywa swych obywateli do zjednoczenia i ofiarności wobec Państwa, zebrani na akademii w dniu 23 kwietnia 1939 r. Obywatele Żydzi na Pradze uchwalają:
1) wezwać całe Żydostwo na Pradze do subskrybowania Pożyczki według maksymalnej możliwości;
2) przeprowadzić ścisłą kontrolę społeczną subskrypcji, aby nikogo nie zabrakło w szeregach subskrybentów”.
Zamykając akademię p. mec. Kleinweksler podkreślił, iż społeczeństwo żydowskie na Pradze, nawiązując do swych świetnych tradycyj, zawsze gdy zajdzie tego potrzeba, staje do apelu, aby czynem poprzeć wzniosłe poczynania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

„Głos Gminy Żydowskiej. Organ Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie”, kwiecień 1939 r. [nr 4(22)]

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=2699

Drukuj

Partnerzy

Goście Online

Odwiedza nas 9931 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
4557486
UA-28053597-1