REGULAMIN

Napisane: .

 

Regulamin strony internetowej varshe.org.pl

 1. Właścicielem strony varshe.org.pl „Moja żydowska Warszawa” jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie (dalej: GWŻ), z siedzibą przy ul. Twardej 6, NIP: 525 21 33 200. Strona jest dostępna także pod adresem: warsze.org.pl.
   
 2. Administratorem strony jest Biuro Komunikacji Społecznej GWŻ, redaktorem naczelnym jest Anna Ciałowicz.
   
 3. Wejście na stronę uzależnione jest od zapoznania się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści.
   
 4. Strona służy upowszechnianiu wiedzy o dorobku intelektualnym, artystycznym, kulturalnym i dziedzictwie duchowym społeczności Żydów warszawskich – a przez to promocji GWŻ jako instytucji dbającej o zachowanie niematerialnego dziedzictwa warszawskich Żydów.
   
 5. Materiały publikowane na stronie varshe.org.pl podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych czy baz danych oraz innych elementów zawartych na stronie varshe.org.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w niej zawartej.
   
 6. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie, w tym:

  1. wszelkie utrwalenie i zwielokrotnienie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakakolwiek techniką i na wszelkich nośnikach;
  2. wszelkie inne rozpowszechnianie w jakiejkolwiek technice, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych lub internetowych;
  3. wszelkie publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez bazy danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiekolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością lub bez możliwości zapisu;
  4. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, odczytywanie lub wystawianie;
  5. odczytywanie w środkach publicznego przekazu, podczas odczytów i innych imprez o charakterze publicznym, jak np. wycieczki po mieście;
  6. tworzenie wszelkiego rodzaju dzieł zależnych będących modyfikacją materiałów opublikowanych na stronie varshe.org.pl; 

jest możliwe wyłącznie za wcześniejszym uzyskaniem licencji.

 1. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronie varshe.org.pl prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na stronie varshe.org.pl lub numerem telefonu: 501 894 063.
   
 2. Niniejsza strona oraz zamieszczane na niej treści mają charakter informacyjny. Publikowane na niej materiały są autorskimi opracowaniami i tłumaczeniami tekstów opublikowanych wcześniej na łamach prasy lub w publikacjach książkowych w języku jidysz.
   
 3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
   
 4. Strona może zawierać odesłania (banery, linki, przyciski) do innych stron internetowych które dotyczą pokrewnej tematyki.
 1. Dane osobowe udostępnione administratorowi strony korzystają z pełnej ochrony prawnej na gruncie obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. z późn. zm).
   
 2. Strona varshe.org.pl posiada swój fan page pod adresem: https://www.facebook.com/varsheorgpl

 3. Administrator strony varshe.org.pl moderuje komentarze umieszczane przez użytkowników na fan page'u. Wypowiedzi, które mogą naruszać obowiązujący porządek prawny, dobra osobiste innych osób, mające charakter pornograficzny, obsceniczny lub obraźliwy, a także zawierające odnośniki do stron zawierających powyższe treści będą usuwane, zaś zamieszczenie na stronie takich informacji spowoduje automatyczne zablokowanie strony dla uczestnika, który taką informację zamieścił.
   
 4. Administrator w przypadku stwierdzenia, iż na fan page'u strony varshe.org.pl zostały zamieszczone treści (obrazy, zdjęcia itp.) sprzeczne z obowiązujący prawem lub dobrymi obyczajami może powiadomić o tym fakcie prokuraturę.
   
 5. Właściciel i redakcja strony varshe.org.pl dołożyli wszelkich starań, by dotrzeć do wszystkich właścicieli i dysponentów praw autorskich do materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych zamieszczonych na stronie varshe.org.pl. Osoby, których nie udało nam się ustalić, prosimy o kontakt.

Drukuj